Tehnici de analiză cantitativă în auditul resurselor umane

Autor:Ec. dr. ing. Adrian VINTILESCU BELCIUG, ec. dr. ing. Lăcrămioara CORCHEŞ, ec. drd. Daniela CREŢU, ec. drd. Carmen GEGEA

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:control, audit intern, resurse umane, tehnici data mining, tehnici cantitative

Abstract:
În activitatea de conducere a subsistemului de personal toate elementele, aspectele aferente acestuia trebuie periodic auditate şi evaluate, dar frecvent se neglijează funcţiunea de resurse umane ca parte a organizării şi antrenării cu funcţia de previziune. Folosirea unui model care să permită utilizarea tehnicilor de audit în mediu informatizat asigură eficienţa şi calitatea emiterii opiniei de audit, în general şi în special în auditul resurselor umane.\r\nFaţă de cele de mai sus prezentul articol propune o abordare cantitativă a unor tehnici de analiză, integrate în auditul resurselor umane, care au inclus şi alte elemente specifice managementului. Articolul prezintă un model de date care include transformarea organigramelor în baze de date, importul şi prelucrarea acestora utilizând diverse tehnici de analiză cantitativă, inclusiv tehnici de analiză a seriilor de timp şi data mining.\r\n\r\n