Consideraţii privind raportarea financiară a imobilizărilor necorporale de către societăţile cotate la bursă

Autor:Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU, conf. univ. dr. Marilena ZUCA, drd. Alina-Elena ANDREI (DĂNĂILĂ)

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:active necorporale, rapoarte financiare, cifra de afaceri, companii listate

Abstract:
Societăţile comerciale sunt obligate să întocmească şi să publice situaţii financiare pentru a furniza informaţii utilizatorilor externi. \r\nCadrul general conceptual precizează că rapoartele financiare reprezintă fenomenele economice în cuvinte şi cifre, iar pentru a avea o reprezentare exactă şi perfectă, o informaţie trebuie să fie completă, neutră şi fără erori. Prin studiul efectuat ne-am propus să identificăm dacă informaţiile prezentate de societăţile comerciale cotate la bursă, referitoare la activele necorporale, sunt conforme cu cerinţele Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară.\r\nRezultatul cercetării a condus la concluzia că, în general, societăţile comerciale se rezumă la cerinţele minime de prezentare prevăzute în OMFP 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat prin OMFP nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, fără a se prezenta contribuţia imobilizărilor necorporale, directă sau indirectă, la fluxul de numerar generat de către entitate.\r\n