Dezvoltări privind proiectarea unui model de indice al performanţei corporative sustenabile

Autor:Conf.univ.dr. Camelia Iuliana LUNGU

JEL:M40, M14, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:performanţă sustenabilă, dezvoltare sustenabilă, indicatori cheie ai performanţei, raportare corporativă

Abstract:
Extinderea recunoaşterii impactului oamenilor asupra mediului a condus la repoziţionări radicale ale ipotezelor economice tradiţionale. Dezvoltările recente ale economiei comportamentale şi experimentale sunt critice pentru politicile de mediu, iar concluziile cercetărilor recente atestă iniţiativa corporaţiilor şi guvernelor de a utiliza modele de analiză economică corelate cu politicile sociale şi de mediu. Indicatorii de sustenabilitate tind să se concentreze pe o serie de probleme suficient de largi pentru a permite decizii complexe privind atât ecosistemele naturale, cât şi cele manageriate. Ei înglobează atât indicatori de mediu dezvoltaţi, validaţi şi utilizaţi pentru a urmări modificările privind calitatea şi starea aerului, apei, pământului şi sistemele ecologice cât şi indicatori care se concentrează asupra sănătăţii umane, condiţiilor sociale şi economice.\r\nLucrarea se axează pe cerinţele strategiei europene incluse în Europe 2020 care se concentrează pe priorităţi interdependente: o creştere bazată pe cunoaştere, crearea unei societăţi inclusive şi construirea unei economii ecologice care să fie competitivă la nivel internaţional. Sunt analizaţi indicatorii sustenabilităţii sociale şi de mediu raportaţi de ţările Uniunii Europene, şi în acest sens se propune crearea unui indice european al dezvoltării sustenabile şi sunt proiectate elementele acestui indice prin prisma practicii companiilor din România. Obiectivul cercetării este susţinut de cerinţa regăsită tot mai mult în propunerile cercetătorilor şi în rapoartele companiilor, de a dezvolta un indice singular, ca măsură unitară a sustenabilităţii sociale şi de mediu. Utilitatea unui astfel de indice se regăseşte atât în asigurarea unor informaţii sintetice şi inteligibile, cât şi în creşterea gradului de încredere al utilizatorilor situaţiilor financiare, cu impact direct asupra stabilirii riscului de audit. Impactul asupra utilizatorilor situaţiilor financiare, dar şi asupra auditorilor validează cercetarea şi îi asigură o fezabilitate ridicată.