Accepţiuni şi controverse privind bugetele în entităţile economice

Autor:Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, Prof.univ.dr. Eugeniu ŢURLEA, Drd. Gabriela Lidia TĂNASE

JEL:G31, M41

DOI:

Cuvinte cheie:buget, proces bugetar, decizie, management, performanţă, argumente, contraargumente

Abstract:
În condiţiile unui mediu economic dominat de incertitudine, riscul de eşec al entităţilor economice are un trend ascendent. În acest context, bugetele reprezintă o provocare atât pentru cercetători, cât şi pentru profesioniştii contabili. Prin cercetarea fundamentală efectuată se răspunde la controversele referitoare la includerea bugetului în categoria conceptelor desuete. \r\nDemersul cercetării are în vedere o sinteză a ideilor publicate pe această temă în literatura de specialitate naţională şi internaţională. În cadrul prezentului articol se prezintă faţetele conceptului de buget, se identifică divergenţele şi interferenţele privind tipologia bugetelor şi se propune o nouă abordare a clasificării bugetelor la nivelul entităţilor economice. De asemenea, se identifică şi se analizează argumentele şi contraargumentele privind oportunitatea şi utilitatea elaborării bugetelor de către entităţile economice. \r\n\r\n