Unele aspecte referitoare la aplicarea de către operatorii economici a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Autor:Dr. Georgeta PETRE, Alexandra LAZĂR

JEL:M 410

DOI:

Cuvinte cheie:ituaţii financiare anuale, cadru legal, politici contabile, tranziţie la IFRS, primele situaţii financiare în baza IFRS, excepţii, cerinţe, reglementări contabile anterioare

Abstract:
Acest articol este o sinteză a cercetării efectuate având ca obiectiv să prezinte cadrul legal al aplicării în România a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) atât pentru societăţile comerciale ale căror valori mobiliare, la data bilanţului lor, sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cât şi pentru alte entităţi. \r\nSe subliniază noutatea apărută în anul 2012, în ceea ce priveşte obligativitatea aplicării IFRS de către anumite categorii de entităţi. Unele dintre acestea aplică IFRS ca bază a contabilităţii – cazul instituţiilor de credit – iar altele, prin retratarea informaţiilor din situaţiile financiare anuale întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. \r\nÎntrucât articolul se concentrează pe societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt aduse în discuţie unele aspecte legate de aplicarea pentru prima dată a IFRS, subiect tratat în IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”.\r\n