Studiu privind transparenţa politicii de numire şi remunerare a membrilor comitetului de audit la entităţile publice din România

Autor:Prof.univ.dr. Liliana FELEAGĂ, Prof.univ.dr. Niculae FELEAGĂ, Drd. Adrian Doru BIGIOI

JEL:G34

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, entităţi publice, comitet de audit, divulgarea informaţiilor, politica de remunerare

Abstract:
Înainte de 1990, în România, proprietatea asupra întreprinderilor aparţinea în exclusivitate statului. Ulterior, privatizarea acestora a devenit o condiţie de bază pentru ca economia românească să devină funcţională conform principiilor economiei de piaţă. Pe parcursul ultimelor două decenii, mii de societăţi comerciale au fost privatizate. Din acest motiv, în prezent, statul mai deţine majoritatea capitalului social doar la o serie de regii autonome şi societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: extracţia petrolului şi gazelor naturale, producţia de energie electrică prin hidrocentrale şi termocentrale, extracţia minereurilor feroase şi neferoase sau transportul de energie electrică şi gaze. Pentru eficientizarea activităţii acestor entităţi a devenit necesară implementarea principiilor internaţionale de guvernanţă corporativă, conform acordurilor financiare încheiate de către România cu organismele financiare internaţionale. Studiul de faţă şi-a propus să determine care este gradul de implementare a principiilor de guvernanţă corporativă, în special a celor privind transparenţa politicii de numire şi de remunerare a membrilor comitetului de audit, în cazul entităţilor propuse a fi privatizate în anul 2012. Pentru a realiza o astfel de estimare s-au folosit o serie de teste de tip scoring şi s-au avut în vedere situaţiile financiare întocmite pentru închiderea exerciţiului 2011.\r\n