Aspecte privind situaţiile financiare consolidate

Autor:Drd Adriana Claudiţa GHIMIŞ

JEL:M 41

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare consolidate, concepte specifice de grup, control, grup, perimetrul de consolidare, fond comercial, interesele care nu controlează, societate-mamă, politici contabile, controverse

Abstract:
\r\nProblematica situaţiilor financiare consolidate a constituit dintotdeauna o sursă pentru divergenţe şi convergenţe, fără a se găsi la timpul prezent soluţiile pe măsură. În cadrul demersurilor rămâne deschisă opţiunea privind conceptele care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare de grup, iar pe baza lor selectarea şi aplicarea politicilor contabile în domeniul consolidării. O analiză comparativă a modului de prezentare a acestor concepte în plan internaţional şi naţional presupune evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea, precum şi posibilităţile de includere în schema lor şi a altor elemente care, prin natura lor, ar putea completa jocul de pe tabla consolidării.\r\n