Consideraţii privind analiza probelor de audit obţinute cu ajutorul instrumentelor software

Autor:Drd. Lucian Cristian ENI

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:probe de audit informatice, instrumente software, analiza datelor, audit financiar, fraudă, tehnici de audit asistate de calculator (CAATs)

Abstract:
Obiectivul studiului a fost de a prezenta şi de a ilustra funcţiile software de analiza datelor. Auditorii ar putea utiliza software-ul de analiză a datelor pentru a identifica frauda, nereguli în sistemul de control şi/sau anomalii ale înregistrărilor contabile. Motivele pentru a aborda acest subiect sunt legate de provocările actuale cu care se confruntă auditorii: în zilele noastre pista de audit este în principal electronică şi există o nevoie semnificativă de a analiza o mulţime de informaţii pe parcursul unei misiuni de audit. În plus, studiul a arătat că cele mai multe dintre funcţiile software nu au fost examinate pe larg de literatura română de specialitate. Cercetarea a avut ca scop obţinerea unei liste de funcţii software de analiză a datelor, mai cuprinzătoare, dar nu exhaustivă, în baza revizuirii literaturii străine, a articolelor publicate recent şi a observaţiilor autorului. Rezultatul este o listă care cuprinde o scurtă descriere a funcţiilor software de analiză a datelor şi o serie de exemple şi studii de caz pentru a ilustra mai bine utilizarea funcţiilor. Autorul a utilizat instrumente software de audit, cum ar fi: ACL, ActiveData pentru Excel, Excel pentru studii de caz cu privire la următoarele funcţii de analiză a datelor: fişiere fuzionate, analiza digitală folosind legea Benford, testarea duplicatelor, analiza ratelor pe verticală sau orizontală, etc. În concluzii, lucrarea a subliniat faptul că studiile viitoare ar putea examina alte funcţii de analiză a datelor care nu sunt acoperite de acest articol şi alte tehnici de audit asistate de calculator (CAAT), cum ar fi: analiza centralizată a datelor, analiza datelor în cantităţi mari sau analiza desfăşurată ca urmare a monitorizării continue sau a auditului continuu.