Dezvoltări privind dimensiunea predictivă a bugetelor în entităţile economice

Autor:Prof.univ.dr. Eugeniu ŢURLEA, Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, Drd. Gabriela Lidia TĂNASE

JEL:G 31, M 10, L 25

DOI:

Cuvinte cheie:bugete, scenarii, performanţă financiară, decizie, management, entitate economică

Abstract:
Premisa acestei cercetări ia în considerare rezultatele prezentate în articolele pe tema bugetelor entităţilor, publicate de autori în revista „Audit Financiar” nr. 7/2012 şi nr. 8/2012, care au subliniat, atât din punct de vedere conceptual, cât şi practic, faptul că procesul decizional al managementului depinde de procesul de bugetare pentru a atinge obiectivele performanţei financiare, într-o entitate economică. Articolul reprezintă o continuare a cercetării prin identificarea, într-o manieră conceptuală, a rolului informativ al bugetelor în ceea ce priveşte managementul entităţilor economice şi prin creionarea şi confirmarea unei noi dimensiuni predictive a bugetelor.\r\nÎn acest sens, apelând la cercetarea aplicativă, autorii au analizat, în mod secvenţial şi integrat, din perspectivă managerială, diverse scenarii, precum şi impactul adoptării acestora asupra performanţei financiare a unei entităţi economice.\r\nCercetarea oferă o sinteză a ideilor legate de acest subiect, din publicaţiile naţionale şi internaţionale de specialitate.