Aspecte privind contabilitatea creativă

Autor:Drd. Rodica BĂLĂŞOIU

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitatea creativă, politici contabile, alegeri contabile, creativitate

Abstract:
Contabilitatea creativă a existat dintotdeauna, dar în cazurile recent cunoscute (Enron, WorldCom, Xeron în Statele Unite; Vivendi, Parmalat, Lernout&Hauspie în Europa; Livedoor în Japonia; Inverlink în Chile) aceasta a luat o mare amploare prin consecinţele şi pagubele care au prejudiciat cea mai mare parte a stakeholders entităţilor în cauză, la care se adaugă efectul asupra încrederii utilizatorilor în informaţia contabilă şi asupra pieţei de capital în general.\r\nAceste scandaluri conţin diverse eşaloane ale răspunderii şi conflictului de interese: între consiliile de administraţie şi acţionari, între acţionari şi manageri, între entităţi şi cabinetele de audit, punându-se problema imparţialităţii şi independenţei fiecărui actor.\r\nBanca Mondială a sprijinit, şi continuă să o facă, aplicarea normelor internaţionale de contabilitate în cea mai mare parte a ţărilor lumii, normele IASB permiţând reducerea diferenţelor între metodele şi normele contabile utilizate în lume, ceea ce conduce către conceptul de «mondializare a contabilităţii». Cu toate acestea, problema creativităţii rămâne aceeaşi întrucât ceea ce se obţine prin aplicarea normelor IASB este ameliorarea comparabilităţii informaţiilor contabile, în timp ce spaţiul de libertate, prolific contabilităţii creative, continuă să existe.\r\n