Valenţele etice – criterii de calitate pentru guvernanţa şi managementul entităţilor economice şi publice

Autor:Drd. Christian NĂSULEA, Drd. Daniela Nicoleta MEDINŢU, Drd. Angela PETCU-BROJU, Drd. Tanţi CERCEL

JEL:M00

DOI:

Cuvinte cheie:etică, inteligenţă competitivă, guvernanţă, management, riscuri, faliment

Abstract:
Lumea este frământată de criza actuală, departe de a fi depăşită. Mulţi analişti, cercetători caută cauzele crizei pentru a elimina efectele ei. Nicio criză trăită vreodată nu a dezvăluit cu concreteţe cauzele ei. Obiectivul articolului este de a arăta valenţele eticii şi a valorilor, pe de o parte, în afaceri, în profesie, iar pe de altă parte, problematica omului ca angajat, manager sau guvernant, într-o societate capitalistă ale cărei obiective nu par să includă promovarea şi aplicarea valorilor etice şi morale. O cauză principală poate fi găsită în lipsa de etică şi moralitate în afaceri a oamenilor concretizată în acte de corupţie, fraude, erori cu efecte dramatice ce au dus la criza cu riscuri maxime de faliment a multor entităţi economice sau publice. În articol sunt puse faţă în faţă valenţele etice şi inteligenţa competitivă ca un demers pentru asigurarea perenităţii unei entităţi şi validând ipotezele enunţate şi metodologia de cercetare. \r\n