Studiu comparativ asupra evoluției și perspectivelor pieței de audit financiar în România și Spania

Autor:Drd. Ioana Iuliana POP (GRIGORESCU)

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:structura pieței de audit, audit obligatoriu, audit voluntar, auditori activi, auditori nonactivi, firme auditate

Abstract:
Structura piețelor de audit din România și Spania a evoluat pe o piață liberă, sub presiunea evenimentelor politice, economice, a cererii și a ofertei de servicii de audit.\r\n Obiectivul acestei cercetări l-a reprezentat realizarea unei analize comparative a evoluției și structurii pieței de audit financiar din Spania și România, dar și a perspectivelor imediate de dezvoltare. În prima parte a lucrării a fost analizată structura și evoluția pieței de audit din Spania de la legiferarea auditului financiar și până azi, iar apoi a celei din România. În continuare s-a realizat un studiu comparativ între cele două țări, în urma căruia s-au tras concluzii și s-au făcut propuneri de modelare a pieței de audit în conformitate cu evenimentele economice actuale.\r\n Este interesant de analizat impactul pe care l-a avut procesul de integrare europeană asupra auditorilor și a firmelor de audit în diferite țări, dar și impactul noului context economic actual, dominat de criza economică mondială.