Modele cantitative privind evaluarea preliminară a sistemului de control intern şi a politicii de sancţiuni

Autor:Ec. ing. dr. Adrian VINTILESCU BELCIUG, Ec. dr. ing. Lăcrămioara CORCHEŞ, Ec. drd. Daniela CREŢU, Ec. drd. Adriana LUPU

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:control intern, audit intern, balanced scorecard

Abstract:
Prezentul studiu oferă un model cantitativ de analiză preliminară a sistemului de control care utilizează ca instrument de lucru conceptul de „balanced scorecard”. Instrumentul de lucru propus poate fi utilizat de auditori în analiza chestionarelor de evaluare a controlului intern premergătoare testărilor. În a doua parte a studiului este abordată evaluarea politicii de sancţiuni prin prisma teoriei de agent, în vederea completării evaluării preliminare a sistemului de control intern. \r\n