Analiza legăturii dintre domeniile auditate și nivelul riscurilor în auditul public intern

Autor:Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ, drd. Marian SFETCU

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:cercetare statistică, performanță, audit public intern, nivelul riscurilor, domenii auditate

Abstract:
Contextul actual de dezvoltare economico - socială și tehnică a societății contemporane determină apariţia de noi riscuri, care conduc la adaptarea structurii de audit public la aceste provocări, prin perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de analiză a riscurilor și ridicarea gradului de performanță al auditului public intern.\r\nAnaliza legăturii dintre domeniile auditate și nivelul riscurilor are rolul de a demonstra utilitatea aplicării metodelor și tehnicilor de cercetare statistică în practica auditului public intern, prin analiza existenţei legăturii dintre variabile şi intensitatea legăturii stabilite, respectiv contribuția acestei metode la asigurarea performanței auditului.\r\nAcest demers analizează posibilitatea utilizării funcţiei χ2 în cadrul procedurii de analiză a riscurilor la planificarea auditului, pentru a determina existenţa legăturii dintre domeniile auditate şi nivelul riscurilor, respectiv distanţa dintre distribuţia riscurilor pe domenii auditate şi frecvenţa absolută. Analiza continuă cu determinarea coeficientului de asociere C (coeficientul lui Pearson) pentru a stabili intensitatea legăturii dintre domeniile auditate şi nivelul riscurilor, pe baza variabilei de probabilitate χ2.\r\n