Modificări conceptuale şi structurale ale riscului în societatea cunoaşterii

Autor:Prof. univ. dr. Ana MORARIU, Drd. Grazia-Oana PETROIANU

JEL:D83, E60, M59

DOI:

Cuvinte cheie:economia cunoaşterii, societatea cunoaşterii, managementul cunoaşterii, riscuri, profesionalism

Abstract:
In actualul moment istoric accesul la informaţii a devenit din ce în ce mai uşor. Însă numai informaţiile nu sunt suficiente. Este nevoie să se deţină cunoştinţe generale, specifice şi transversale pentru a putea dispune de informaţiile respective, care constituie şi vor constitui materia primă a societăţii bazate pe cunoaştere. Lucrarea prezintă abordări teoretice ale societăţii cunoaşterii în contextul identificării şi evaluării riscurilor ce au devenit tot mai prezente în viaţa economică. Măsurile adoptate împotriva riscurilor reduc ameninţările cu care se confruntă orice activitate din economie iar minimizarea lor contribuie la dezvoltarea societăţii. Riscurile sunt prezente atât în contabilitate, cât şi în audit financiar. Minimizarea lor este un deziderat al guvernanţei şi managementului, ce poate fi atins doar dacă profesionalismul şi principiile etice coexistă în interiorul entităţii, la nivel de grup, indiferent de loc şi timp. Cunoaşterea, ca atribut pozitiv, are un rol esenţial, decisiv în acest context. \r\n