Provocări la adresa profesiei auditorilor: interes, impact şi posibile soluţii

Autor:Drd. Alexandra ARDELEAN

JEL:M42, M49, M59, G01

DOI:

Cuvinte cheie:independenţă, calitatea auditului, reputaţie, interes public, ameninţări în audit, încredere, Cod Etic

Abstract:
În cadrul misiunii desfăşurate de către auditorii financiari, aceştia se confruntă cu o serie de provocări de natură internă sau externă care afectează în mod negativ percepţia beneficiarilor unui audit asupra modului în care acesta a fost realizat. Pornind de la literatura ştiinţifică de specialitate, pe parcursul acestei cercetări autorul a vizat identificarea ameninţărilor care pot interveni în desfăşurarea unui audit, precum şi a soluţiilor de adoptat pentru a contracara urmările indezirabile ale acestora. Totodată, prezentul studiu a urmărit să determine preocuparea pentru acest subiect, prin intermediul unei analize empirice. În urma interpretării rezultatelor, concluzia a fost că provocările cu care auditorii se confruntă prezintă un interes susţinut pentru practicienii şi mediul academic din România în perioada 2009-2012, numărul studiilor care tratează despre aceste presiuni este aproape constant în perioada evaluată ca urmare a resimţirii consecinţelor crizei financiare în ţara noastră. Acest fapt indică existenţa unei legături directe între interesul pentru ameninţări în audit şi perioada de post criză financiară, ca un efect al acesteia.\r\n