Eșantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile

Autor:Prof. univ. Emeritus dr. Elisabeta JABA, Dr. Ioan-Bogdan ROBU, Drd. Mihaela-Alina ROBU

JEL:C13, C83, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, denaturare contabilă, teste de detaliu ale tranzacțiilor, confirmări externe, eșantionare statistică, estimare statistică

Abstract:
Formarea opiniei de audit se bazează pe probele de audit obținute cu privire la situațiile financiare auditate și la tranzacțiile care au condus la obținerea acestor situații. În condițiile în care restricțiile de ordin financiar, de timp și de resurse umane nu permit testarea exhaustivă a conturilor și claselor de tranzacții, auditorul financiar poate să aplice procedee de eșantionare. Scopul acestui studiu constă în estimarea denaturărilor contabile ale rulajelor debitoare aferente conturilor de creanțe-clienți, folosind datele înregistrate pe un eșantion de clienți. Obiectivele studiului vizează determinarea volumului eșantionului de clienți propuși spre verificare, extragerea eșantionului de clienți folosind programul statistic SPSS 20.0, estimarea valorii denaturărilor contabile la nivelul rulajelor debitoare ale conturilor de clienți pentru întreaga populație studiată.