Considerații privind aspectele eticii profesionale contabile – conflictul de interese

Autor:Lector univ. dr. Melinda Timea FÜLÖP

JEL:M41, M48, M40

DOI:

Cuvinte cheie:aspecte etice, conflictul de interese, independență

Abstract:
Studiul propus prezintă considerații privind aspectele eticii profesionale contabile. Motivația analizei aspectelor eticii privind conflictul de interese a fost importanța tematicii supuse cercetării. Astfel, la nivelul literaturii de specialitate s-au întreprins o serie de studii privind conflictul de interese și rolul eticii profesionale. În cadrul acestei lucrări s-a realizat un studiu calitativ care vizează aspectele privind conflictul de interese și intensitatea acestuia. Rezultatele cercetării arată că, deși prin respectarea cerințelor codului etic conflictele de interese ar trebui înlăturate, totuși acestea apar. În urma acestui studiu, autorul a concluzionat că rolul respectării codului etic al profesionistului contabil este esențial pentru evitarea conflictelor de interese. \r\n