Reducerea costurilor de estimare a denaturărilor contabile pe baza folosirii sondajului de clustere

Autor:Prof. univ. Emeritus dr. Elisabeta JABA, Dr. Ioan-Bogdan ROBU, Drd. Mihaela-Alina ROBU

JEL:C13, C83, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, denaturare contabilă, sondaj de clustere, estimare statistică, costul misiunii de audit

Abstract:
În cadrul misiunii, auditorul financiar trebuie să emită o opinie independentă, obiectivă și competentă asupra situațiilor financiare ale firmei, pe baza probelor de audit obținute. În condițiile în care unitățile auditate sunt organizate în mod natural pe grupe și sunt răspândite geografic, cum ar fi reprezentanțele județene, auditorul poate utiliza sondajul de clustere. Acest tip de sondaj poate contribui la reducerea semnificativă a costurilor misiunii, asigurând în același timp suficiența și adecvarea probelor de audit necesare formulării opiniei din cadrul raportului. Scopul acestui studiu constă în estimarea denaturărilor contabile ale rulajelor debitoare aferente conturilor de creanțe-clienți, folosind datele înregistrate pe un eșantion de clustere, reprezentanțe. Obiectivele studiului vizează determinarea volumului eșantionului de clustere, care conțin clienții propuși spre verificare, extragerea eșantionului de clustere folosind SPSS 20.0 și estimarea valorii medii a denaturărilor contabile la nivelul rulajelor debitoare ale conturilor de clienți pentru întreaga populație studiată.