Cercetări privind provocările tehnologiei informatice în auditul intern

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:M42, M15, O33

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologia informației, audit intern, abilități tehnice, strategie

Abstract:
Modelele şi procesele de afaceri bazate pe tehnologii informatice (IT) sunt omniprezente astăzi în activităţile companiilor. Ca urmare a acestui fapt, auditul intern trebuie să fie pregătit să facă faţă acestor modele de business informatizate. În acest nou context, abordările tradiţionale ale auditului intern nu mai pot fi eficace. În consecinţă, auditul intern trebuie să facă faţă provocării tehnologiei informaţiei şi să integreze instrumentele şi tehnicile IT în propriile procese, urmărind să-şi îmbunătăţească performanţele. Prezenta lucrare subliniază nevoia şi mijloacele de implementare a Modelului de Maturitate Tehnologică (Technology Maturity Model) recomandat de Institutul Auditorilor Interni (IIA), dorind să promoveze activităţile bazate pe IT în auditul intern. Concluziile cercetării își propun să ajute auditorii interni în construirea şi implementarea strategiei IT şi în îmbunătăţirea acţiunii şi gândirii lor strategice în acest sens.\r\n