Analiza raportărilor sociale și de mediu în domeniul hotelier din România

Autor:Drd. Mădălina Elena OPRIȘ

JEL:J28, M14, M42, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:audit, domeniul hotelier, raportare socială și de mediu, sustenabilitate

Abstract:
Raportarea informației sociale și de mediu a devenit o prioritate la nivel global. Articolul propune o schemă de audit al informației sociale și de mediu pentru domeniul hotelier din România. Rezultatele arată un risc ridicat al companiei analizate ca urmare a nestructurării activităților în sisteme de management clar definite, România fiind în fază incipientă în privința raportării integrate a informației. Se recomandă reorganizarea activităților și accentuarea eforturilor companiei privind aspectele sociale și de mediu.\r\n