Solvabilitatea sistemului bancar românesc, la graniţa dintre necesitate şi cerinţa de reglementare

Autor:Cadru didactic asociat, drd. Mariana NEDELCU (BUNEA)

JEL:M48, G32, G38

DOI:

Cuvinte cheie:sistem bancar, autorități de supraveghere, managementul riscurilor, indicator de solvabilitate, cerințe minime de capital

Abstract:
Peisajul bancar românesc traversează etape de adaptare continuă, de schimbări de acţionariat (în ultima perioadă s-a remarcat prezenţa unor fonduri de investiţii), de ieşiri de pe piaţă, de fuziuni eşuate, de consolidări etc., toate fiind menite a escalada, în final, efectele produse de criza financiară prelungită.\r\nAutorul își propune să evalueze gradul de implementare şi aplicare a noilor reglementări la nivelul sistemului bancar românesc. Se va opri în special în sfera cerinţelor minime de capital (solvabilitatea), având în vedere cadrul foarte larg al acestui nou mecanism de supraveghere prudenţială la nivel european. \r\nÎn demersul său privind analiza solvabilităţii băncilor româneşti, autorul a constatat faptul că aceasta nu trebuie să fie o preocupare numai a sistemului bancar, ci a tuturor actorilor economiei româneşti. Solvabilitatea în sensul cel mai larg înseamnă capacitatea de a plăti la timp obligaţiile, ceea ce implică existenţa fondurilor proprii; de aici şi ideea de a crea rezerve suficiente pentru a nu genera dezechilibre financiare. Și cine poate fi mai în măsură să asigure aceste resurse pentru a face faţă obligaţiilor pe care şi le-a asumat decât cel care a creat entitatea – acţionarul.\r\nMetodologia cercetării se bazează, în esenţă, pe observaţii directe asupra informaţiilor publicate de instituţiile de credit analizate şi de publicaţiile de specialitate financiar-bancare, concluzii esenţiale cu privire la gradul de adecvare al băncilor româneşti fiind formulate în finalul cercetării. \r\n