Consideraţii privind aplicabilitatea web-ului semantic în auditul financiar

Autor:Dr. Sabina-Cristina NECULA, dr. Laura-Diana RADU

JEL:M42, M41, L86, D83

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, web semantic, ontologie, active

Abstract:
Exprimarea opiniei de audit se fundamentează pe obţinerea unui volum suficient de probe adecvate privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Tehnologiile informaţionale au venit în sprijinul auditorilor în realizarea misiunilor de audit în toate etapele specifice. În acest sens, web-ul semantic este considerat o tehnologie utilă pentru integrarea şi descrierea datelor furnizate de organizaţiile auditate, folosite de auditori pentru formularea opiniei. Ea poate fi folosită în cadrul firmelor de audit care gestionează date financiar-contabile deţinute de mai mulţi clienţi. Avantajele web-ului semantic rezidă din posibilitatea integrării datelor din surse diferite şi a interogării lor pentru a contribui la formarea unei opinii de audit corecte şi a reducerii riscurilor. Obiectivul articolului este de a prezenta modul în care poate fi utilizat web-ul semantic în misiunile de audit financiar. În vederea exemplificării, a fost dezvoltată şi prezentată o ontologie pentru auditul activelor. \r\n