Investigarea selectivă a transpozițiilor în contextul auditului: studiul activităților de reefectuare și recalculare: Extinderi practice asupra probelor Cowton

Autor:Prof. univ. dr. Edward J. LUSK, Dr. Michael HALPERIN

JEL:M4

DOI:

Cuvinte cheie:monitorizarea conturilor, indicații privind diviziunea cu 9

Abstract:
Auditorul financiar ar trebui să includă în procedurile sale de audit cât mai multe instrumente de analiză a datelor pentru a depista acele conturi care ar putea conține informații eronate și pentru care ar trebui extinse procedurile de testare. Scopul studiului: erorile de transpoziție a datelor ar trebui să motiveze cercetarea din domeniul Sistemelor Informaționale Contabile (SIC) corelate cu opinia COSO privind Controlul Intern asupra Raportării Financiare. Utilizând rezultatele lui Cowton care a demonstrat că toate transpozițiile sunt perfect divizibile cu 9, în studiu se propune un demers detaliat privind modul în care auditorul poate folosi procedurile de diviziune cu 9 în cadrul misiunii de audit financiar. Protocoalele de testare, seturile de date și rezultatele obținute au fost codificate într-un Sistem de Suport al Deciziilor în VBA: ExcelTM care poate fi folosit de către auditor și este disponibil gratuit din partea autorilor, fără restricții de utilizare.\r\n