Impactul guvernanţei corporative asupra contabilităţii valorii juste

Autor:Drd. Sorana Mihaela MĂNOIU, Drd. Maria Ionela DAMIAN

JEL:M41, G30

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, valoarea justă, reclasificarea activelor financiare, IAS 39, IFRS 7

Abstract:
Scopul acestui studiu este de a prezenta implicarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în asigurarea unei reprezentări fidele a valorilor juste în cadrul situaţiilor financiare. Studiul literaturii de specialitate a condus autorii spre problematica reclasificărilor realizate de marile grupuri financiare europene în timpul crizei financiare, cu scopul de a evita recunoaşterea pierderilor determinate de scăderea valorii juste ca urmare a nelichidităţii pieţelor în condiţiile crizei economico-financiare. Situaţia apărută după adoptarea amendamentelor IAS 39 şi IFRS 7 din octombrie 2008, în care mai multe grupuri bancare au realizat reclasificări masive ale activelor financiare, arată că decizia managementului privind intenţia de a păstra sau nu pe termen lung activele din portofoliu poate influenţa semnificativ raportările financiare. Este important ca managerii şi consiliile de administraţie să cunoască toate aspectele procesului de estimare a valorii juste, putând astfel evalua riscurile care pot duce la denaturări semnificative. Prin urmare, aceştia trebuie să conştientizeze impactul deciziilor lor asupra situaţiilor financiare şi să respecte politicile de guvernanţă corporativă.\r\n