Studiu privind evoluţia reformei contabilităţii din România

Autor:Lector univ. dr. Adrian Doru BÎGIOI

JEL:D72, F53, G15, K33, M16, M41

DOI:

Cuvinte cheie:normalizare, reformă contabilă, armonizare, legea contabilităţii, modificări legislative

Abstract:
Trecerea la economia de piaţă a însemnat, printre altele, şi un amplu proces de reformare a contabilităţii româneşti. Pentru a îndeplini acest obiectiv, deopotrivă, cercetătorii din mediul academic şi normalizatorii au făcut eforturi intense, iar roadele muncii dumnealor se văd astăzi. Procesul de reformă a însemnat o armonizare continuă cu normele europene şi internaţionale, iar acest lucru a determinat şi modificarea legislaţiei specifice. Pornind de la aceste considerente, autorul şi-a propus să realizeze un studiu privind evoluţia procesului de normalizare în România, pe parcursul celor 23 de ani de la apariţia Legii contabilităţii nr. 82/1991. Pentru a îndeplini acest obiectiv general al studiului, autorul a folosit atât metode calitative, cât şi metode cantitative, rezultatele finale concretizându-se în determinarea numărului de modificări cumulate pentru fiecare articol din legea supusă cercetării. Rezultatele obţinute au fost grupate pe tipuri de articole, în final elaborându-se şi o interpretare a lor.\r\n