Dezvoltarea în timp a raportărilor corporative: de la un sistem tradițional spre un sistem integrat

Autor:Dr. Teodora Viorica FĂRCAȘ

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:raportare corporativă, guvernanță corporativă, raportare financiară

Abstract:
Articolul își propune să prezinte evoluția raportărilor corporative, prin aceasta înțelegându-se raportarea financiară și non-financiară, începând cu primele forme de raportare voluntară din prima jumătate a secolului al XX-lea din Statele Unite și până în zilele noastre, când avem cadre conceptuale și organisme de reglementare internaționale, iar discuțiile despre rapoartele integrate sunt din ce în ce mai numeroase. Întreaga analiză este realizată prin raportarea la literatura de specialitate. Articolul surprinde evoluția raportărilor din perspectiva permanentei schimbări și a evoluției nevoilor utilizatorilor pe parcursul timpului. Obiectivul specific al articolului este acela de a evidenția cum s-a ajuns la noua formă de raportare supusă discuțiilor actuale din domeniul raportărilor – și anume raportarea integrată – fiind prezentat stadiul actual al acesteia. \r\n