Studiu privind necesitatea elaborării unui model al riscului de audit

Autor:Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:model de risc de audit, risc inerent, risc de control, risc de detectare, riscul afacerii

Abstract:
Investigaţiile auditorului în misiunile de audit al situaţiilor financiare sunt planificate în conformitate cu standardele şi ghidurile profesionale de referinţă. O etapă esenţială a planificării este stabilirea riscului de audit prin evaluarea componentelor sale: riscul inerent, riscul de control şi riscul de detectare. Aceasta presupune aplicarea unui model de risc de audit care să pună în evidenţă criteriile de evaluare a acestor riscuri şi relaţiile de interdependenţă dintre ele. \r\nÎn literatura de specialitate se aduc în discuţie în legătură cu riscurile componente ale unui model de risc şi alte tipuri de riscuri: riscul afacerii, riscul angajamentului de audit, riscurile semnificative. \r\nToate aceste aspecte fac subiectul studiului de faţă, care a avut la bază standardele şi ghidurile profesionale în domeniu, precum şi câteva lucrări de referinţă din literatura de specialitate.\r\nConcluzia studiului este că auditorii nu pot realiza obiectivul unei misiuni de audit al situaţiilor financiare, şi de asigurare în general, dacă nu elaborează sau nu fac apel la un model de risc de audit, dacă nu stăpânesc criteriile de evaluare a componentelor acestui model, raportându-se permanent la relaţiile dintre acestea şi dacă nu identifică tipologia şi evaluează alte riscuri care susţin înţelegerea entităţii şi a riscului de audit.\r\n