Studiu privind clarificarea dilemelor etice în auditul financiar

Autor:Drd. Alexandra ARDELEAN

JEL:M41, M42, M53, M59, G02

DOI:

Cuvinte cheie:etică, dileme etice, morală, utilitarism, deontologie, etica virtuţilor, raţionament etic, confidenţialitate

Abstract:
Profesia auditorilor este incontestabil fundamentată pe etică şi moralitate, valori care permit adoptarea deciziilor etice susceptibile să inspire încredere beneficiarilor externi ai auditului. Cu toate că atât etica, cât şi morala presupun distincţia dintre bine şi rău diferenţa principală dintre cele două constă în aceea că morala presupune un cod acceptat de valori universale, pe când etica este asociată unei conduite bazată pe alegeri personale. Etica poate fi clasificată în cinci categorii, în funcţie de teoriile care s-au vehiculat, cele mai cunoscute fiind etica utilitaristă, etica deontologică şi etica virtuţilor. Încadrarea eticii în activitatea profesională a auditorilor contribuie la adoptarea unui set de valori morale care orientează procesul cognitiv de adoptare a deciziei etice în audit. Dilemele morale care apar din cauza conflictului dintre interesele proprii ale auditorilor şi interesul public care pot fi divergente îşi găsesc soluţia prin practicarea unui cadru etic în vederea clarificării lor. Idealismul şi relativismul măsoară înclinaţia de a aduce prejudicii altor persoane, iar prin aplicarea acestor dimensiuni etice auditorilor se disting patru clase de etică personală care indică viziuni diferite asupra moralităţii. Ţinând cont de aceste clase de etică s-a procedat la construirea unui tipar pentru rezolvarea dilemelor etice. Acesta permite clasificarea tipului de acţiune etică în funcţie de sensibilitatea la valorile morale universale, soluţia propusă fiind încadrată în una dintre cele trei categorii de etică, respectiv etica utilitaristă, etica virtuţilor sau etica deontologică.\r\n