Tablouri de bord dinamice on-line în activităţi de audit

Autor:C.S. III dr. Daniel HOMOCIANU, Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI

JEL:C61, D81, D83, M42

DOI:

Cuvinte cheie:formular on-line, dashboard dinamic, raportare dinamica on-line, registrul OL2RAM, tehnica COL3D

Abstract:
Obţinerea de performanţe în activitatea de auditare impune actualmente cerinţe numeroase de gestionare în timp real a multiple surse de date şi perspective de analiză, respectiv de actualitate, viteză, flexibilitate, portabilitate, putere de sugestie şi automatizare a raportării. Lucrarea prezintă cu argumente teoretice şi practice avantajele utilizării datelor disponibile on-line în activităţi de raportare şi audit. Noutatea constă şi în folosirea de figuri cu exemple îmbogăţite prin referinţe la scenarii interactive tip „documentaţie - aplicaţie emulată” construite de autori, respectiv în descrierea unei tehnici de transformare a datelor on-line în rapoarte on-line complexe, cu comportament dinamic şi interactiv specific tehnologiilor suport pentru Business Intelligence. Această tehnică este denumită simbolic în lucrare COL3D şi însoţeşte o propunere de creare a unui registru românesc unic al misiunilor de audit (OL2RAM) pentru instituţii care sunt finanţate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri europene, care să fie disponibil şi editabil on-line de către utilizatorii autorizaţi.\r\n