Dimensiuni ale diferențelor între standardele contabile locale şi IFRS şi potențialii factori determinanți - cazul economiilor emergente, cu accent pe România

Autor:Drd. Oana BENDOVSCHI

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, emergent, absenţă, divergenţă

Abstract:
Unul din obiectivele articolului constă în prezentarea unor diferențe identificate între tratamentul bazat pe standardele contabile locale aplicate în diferite țări emergente şi cel bazat pe IFRS, cu accent pe România. De asemenea, lucrarea pune în lumină unele diferențe existente între standardele contabile locale românești şi IFRS, sub forma absenţei şi a divergenţei,pe baza reglementărilor prevăzute de OMFP 1802/2014, publicat în decembrie 2014,şi analizează stadiul potențialilor factori determinanți ai diferențelor, pornind de la ipotezele prezentate de Ding Y. în lucrarea publicată. Articolul poate fi considerat o completare şi o actualizare adusă la lucrarea menționată anterior, unde este precizat că numărul de ţări relativ scăzut utilizat ca eșantion în analiză poate constitui o limitare a cercetării. Totodată, ideile prezentate în acest articol consolidează concluziile cercetării menționate anterior, fiind conforme cu rezultatele acesteia. În plus, din câte știm, acesta este unul dintre primele articole care analizează neconcordanţele între standardele contabile locale românești şi IFRS pe baza OMFP 1802/2014 publicat recent.\r\n