Studiu privind costurile determinate de modificările legislaţiei contabile şi fiscale

Autor:Lector univ. dr. Adrian Doru BÎGIOI

JEL:H21, H25, G38

DOI:

Cuvinte cheie:profesionistul contabil, modificarea legislaţiei, costuri suplimentare, responsabilitate, onorarii

Abstract:
Modificările legislaţiei contabile şi fiscale impun adaptarea continuă a politicilor contabile şi fiscale ale entităţilor economice la noile reglementări, ceea ce determină perfecţionarea continuă a cunoştinţelor de specialitate ale profesioniştilor contabili implicaţi în diverse misiuni specifice, cum ar fi, spre exemplu: ţinerea evidenţei contabile, întocmirea declaraţiilor fiscale sau – chiar misiuni de audit financiar. Pornind de la aceste considerente, prezentul studiu îşi propune să răspundă la anumite întrebări privind suportarea eventualelor costuri contabile suplimentare generate de adaptarea sistemului de raportare contabilă şi fiscală la noile prevederi legislative. Pentru a răspunde la aceste întrebări au fost folosite metode statistice, cum ar fi sondarea opiniei profesioniştilor contabili, dar şi a reprezentanţilor organelor de conducere ale entităţilor economice. În urma centralizării rezultatelor obţinute a rezultat că, în general, costurile suplimentare determinate de modificările legislaţiei contabile şi fiscale sunt suportate de către profesioniştii contabili şi într-o măsură destul de mică de către entităţile supuse studiului. Printre cauzele care au determinat obţinerea acestor rezultate sunt enumerate lipsa prevederii în contractele de prestări servicii sau în contractele de muncă a unor clauze privind renegocierea onorariilor (salariilor) în funcţie de evoluţia modificărilor legislative, dar şi de creşterea responsabilităţii profesionistului contabil pentru activităţile desfăşurate în cadrul misiunilor sale.\r\n\r\n