Prezumția de continuitate a activității în entități cotate - știință sau artă pentru informații predictive în deciziile guvernanței

Autor:Lector univ. dr. Flavia STOIAN, Lector univ. dr. Geanina-Gabriela TUDOSE, Drd. Grazia-Oana PETROIANU, Drd. Daniela Nicoleta MEDINȚU

JEL:M41, M42, M49

DOI:

Cuvinte cheie:predictiv, transparenţa informaţională, continuitatea activităţii, risc financiar, risc de faliment, guvernanţă corporativă, cod de guvernanţă

Abstract:
Transparenţa informaţiilor financiare este o componentă indispensabilă a competitivităţii pe piaţa de capital. Informațiile financiare sunt relevante dacă guvernanța poate să estimeze în baza celor prezente, informații predictive, previzionate despre perenitatea acelei entități. Previziunile trebuie atinse, astfel încât să se confirme. Obiectivul lucrării este de a demonstra cum poate guvernanța să se apropie foarte mult de prezumția continuității și să anticipeze cu mult înainte riscul de faliment, pe fondul unei bune guvernanţe corporative. Suportul teoretico-ştiinţific al lucrării îl constituie cercetările privind necesitatea continuităţii activităţii, element al guvernanţei corporative şi implicit al managementului riscului. Pentru realizarea cercetării s-a efectuat o informare şi documentare pe baza literaturii de specialitate şi din evoluţiile realităţii economice româneşti. Pornind de la evoluţia sectorului agricol şi riscul menţinerii/dezvoltării unei afaceri în devenire se urmăreşte o verigă agricolă, pentru a descoperi rezervele interne ce trebuie fructificate pentru a îndeplini şi respecta „principiul continuităţii”, esenţa unei afaceri eficiente economic, social – triada dezvoltării durabile. Pentru atingerea obiectivului propus, s-a utilizat o metodologie de cercetare fundamentală în caracterizarea riscului – element cheie pentru îndeplinirea scopului guvernanţei corporative. \r\n\r\n