Paradigmele riscurilor pe piața de capital – un studiu relevant al entităților cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Prof. univ. dr. Ana MORARIU, Drd. Mihaela DĂUCIANU (AVRAM)

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, managementul riscului, riscul de capital, informații calitative, informații cantitative

Abstract:
Obiectivul acestui articol îl reprezintă analiza și prezentarea riscurilor companiilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti prin intermediul unui indice de divulgare al elementelor specifice cerințelor prevăzute de Standardul Internațional de Raportare IFRS 7. În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse a fost folosită o metodologie de cercetare mixtă, care va îmbina atât procedee calitative, cât şi cantitative, în scopul analizării rapoartelor anuale ale companiilor din eșantion, precum și conformitatea, pe baza unei grile realizate pornind de la cerințele de raportare din IFRS 7 privind managementul riscurilor. Rezultatele studiului sunt relevante pentru toți cei care operează pe piața de capital.