Studiu privind practici și tendințe în raportarea integrată

Autor:Conf. univ. dr. Ionela-Corina CHERSAN

JEL:M40, M48

DOI:

Cuvinte cheie:raportare integrată, principii, crearea valorii.

Abstract:
Obiectivul acestui studiu este acela de a analiza cele mai recente practici în raportarea integrată. În acest scop, au fost analizate rapoartele anuale publicate pe pagina web a Consiliului Internațional pentru Raportare Integrată (International Integrated Reporting Council - IIRC), care constituie o bază de date a rapoartelor anuale preluate de pe paginile web ale companiilor emitente și considerate reprezentative pentru domeniul în discuție deoarece sunt întocmite conform principiilor stabilite în Cadrul internațional de raportare integrată. Acesta stabilește ca obiectiv al raportării integrate, pe termen scurt, mediu și lung, crearea valorii pentru organizație, părți interesate, societate și mediu. În ceea ce privește metodologia de cercetare, a fost utilizată analiza de conținut, care a permis, prin observare directă și prin analiza comparativă a conţinutului bazei de date, descrierea și explicarea tendințelor identificate și extragerea inferențelor. Rezultatele studiului au permis identificarea unor caracteristici ale rapoartelor integrate, dar și a unor tendințe pozitive și negative în ceea ce privește conținutul și forma lor.