Impactul auditului asupra tehnologiilor informaționale și de comunicație verzi

Autor:Laura-Diana RADU

JEL:M42, Q56, F64, L86

DOI:10.20869/AUFFIN/2006/134/217

Cuvinte cheie:audit, mediu, tehnologii informaționale și de comunicație verzi - TIC - V, ecosistem

Abstract:
Scopul principal al lucrării este identificarea modului în care auditorii pot contribui la sprijinirea protecției mediului natural, fără ca acesta să fie obiectul misiunii lor. Interesul pentru subiectul abordat a fost determinat, pe de o parte, de introducerea tehnologiilor informaționale și de comunicație în activitatea auditorilor și, pe de altă parte, de creșterea semnificativă a preocupărilor pentru protecția mediului. Intersecția dintre cele două domenii a condus la apariția sintagmei „auditul tehnologiilor informaționale verzi” (TIC-V) care face obiectul acestui studiu. În cadrul lui a crescut importanța stabilirii unor legături favorabile între audit, mediu și TIC pentru societate. A fost realizată o prezentare succintă a conceptului de TIC-V ca rezultat al selecției și studiului celor mai relevante opinii din literatura de specialitate a domeniului. În continuare, a fost prezentat detaliat modul în care auditul poate contribui la creșterea influențelor favorabile ale TIC-V asupra mediului, acestea din urmă fiind privite atât ca subiect, cât și ca obiect al auditului. Pornind de la toate informațiile obținute pe parcursul studiului, s-a concluzionat că auditorul poate avea un rol semnificativ în diminuarea influențelor TIC asupra mediului, dar numai în condițiile în care demersurile sale sunt acceptate și susținute de companiile care fac obiectul misiunilor de audit, precum și în măsura în care el este interesat de mediu.

Abstract(93KB)
Articol(391KB)