Asigurarea rapoartelor integrate: situația actuală

Autor:Mădălina DUMITRU, Raluca-Gina GUȘE

JEL:M14, Q56

DOI:10.20869/AUFFIN/2006/134/227

Cuvinte cheie:asigurare, profesioniști contabili, raportare integrată, Program Pilot, standarde de asigurare

Abstract:
Acest articol se concentrează pe asigurarea diferitelor secțiuni ce includ informații de sustenabilitate, sociale, mediu sau guvernanță din rapoartele anuale ale companiilor, care se încadrează în gama rapoartelor integrate. Întrebările principale ale cercetării sunt: care sunt secțiunile asigurate; în ce măsură sunt implicați profesioniștii contabili și auditorii în misiunile de asigurare a rapoartelor integrate; care sunt standardele folosite în misiunile de asigurare. Am analizat rapoartele integrate publicate în anul 2014 de 98 de companii incluse în Programul Pilot al Consiliului Internațional al Raportării Integrate. Principala noastră concluzie este că cele mai multe companii obțin asigurare pentru o parte din informațiile incluse în rapoartele integrate, cele mai multe rapoarte sunt asigurate din domeniul contabilității și că cel mai folosit standard este ISAE 3000. Articolul este important pentru practicienii contabili pentru că prezintă noi oportunități pentru dezvoltarea profesiei. Din punct de vedere academic, discrepanța dintre rezultatele noastre și rezultatele studiilor bazate pe rapoartele de sustenabilitate demonstrează că asigurarea rapoartelor integrate este o temă specifică, ce trebuie studiată separat.

Abstract(99KB)
Articol(251KB)