Studiu privind tehnicile de contabilitate creativă în contabilitatea managerială

Autor:Flavius-Andrei GUINEA

JEL:M41

DOI:10.20869/AUDITF/2016/142/1136

Cuvinte cheie:Contabilitate manageriala, contabilitate creativa, cost de produc"ie, schimbarea în contabilitatea manageriala, virusare costuri, descarcare din gestiune.

Abstract:
Un sistem de contabilitate manageriala, odata implementat, va atrage si manifestarea unor fenomene de contabilitate creativa, în special în perioadele de criza si de presiune fiscala. Având la dispozi"ie un set de informa"ii mai relevant, managerii sunt tenta"i sa apeleze la tehnici mai mult sau mai pu"in ingenioase, discutabile sau legale, în scopul ameliorarii prezentarii situa"iilor financiare. În contextul economic românesc actual, poate fi sesizata o legatura directa între practicile de contabilitate creativa, incompeten"a managerilor, declinul activita"ii, perioadele de criza si optimizarile fiscale. Accentul este pus la nivel na"ional pe utilizarea contabilita"ii creative în scopul inducerii în eroare a utilizatorilor situa"iilor financiare. Studiul sistemelor de contabilitate manageriala în România se caracterizeaza printr-un numar relativ redus de cercetari de teren, în special în ceea ce priveste problematica organizarii si implementarii. De fapt, cercetarea noastra inten"ioneaza sa avertizeze asupra dificulta"ilor majore de percep"ie a beneficiilor generate de organizarea unui sistem modern de contabilitate manageriala în context na"ional. Desi contabilitatea manageriala a evoluat continuu în ultimele decenii, progresul depinde de masura în care mediul academic si managerii vor fi capabili sa îmbunata"easca diversele metode si eficien"a proceselor decizionale. Dificulta"ile implementarii trebuie identificate de o maniera mult mai clara, iar în acest scop nu trebuie neglijate implica"iile comportamentale si sociale. Accentul trebuie pus pe rolul central al aspectelor comportamentale în contabilitatea manageriala.

Abstract(198KB)
Articol(552KB)