Evoluţii sectoriale în fostele ţări comuniste, state membre ale UE

Autor:Cătălina MOTOFEI

JEL:C51, E01

DOI:10.20869/AUDITF/2017/146/266

Cuvinte cheie:contribuţie, factor, industrie, regresie, valoare adăugată brută

Abstract:
În acest articol, autorul îşi propune să analizeze sectoarele economice care contribuie la formarea valorii adăugate pentru opt ţări, foste economii comuniste, care sunt în prezent membre ale Uniunii Europene. Studiul evidenţiază impactul fiecărui factor pentru intervalul de timp analizat şi apoi, prin regresie multiplă, este selectată o serie de variabile independente din setul iniţial de zece, clasificat conform NACE Rev. 2, şi este măsurat impactul acestor variabile asupra indicatorului principal, valoarea adăugată brută.

Abstract(233KB)
Articol(1839KB)