Formarea culturii financiare şi relaţia acesteia cu rata de participare a IMM-urilor la pieţele financiare

Autor:Seyed Mozaffar MIRBARGKAR, Pejman EBRAHIMI

JEL:C12, G1

DOI:10.20869/AUDITF/2017/148/644

Cuvinte cheie:cultură financiară, educaţie financiară, participare la piaţa financiară.

Abstract:
Importanţa culturii financiare este tot mai ridicată, datorită unor factori precum dezvoltarea de noi produse financiare, complexitatea instrumentelor şi pieţelor financiare, schimbările politice, respectiv factorii economici. Din acest motiv, ultimii ani au adus o serie de măsuri semnificative de formare, evaluare şi dezvoltare a culturii financiare, iniţiate de persoane şi organizaţii cu competenţe ştiinţifice, precum Banca Mondială. Dată fiind importanţa acestui concept, prezenta cercetare a fost realizată cu scopul de a evalua relaţia între cultura financiară şi prezenţa întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele financiare. Populaţia statistică a studiului este compusă din companii mici şi mijlocii situate în oraşul industrial Rasht. Datele au fost analizate cu ajutorul modelării prin ecuaţii structurale, metoda utilizată fiind cea a celor mai mici pătrate parţială. Rezultatele au arătat că educaţia financiară exercită un impact pozitiv şi semnificativ asupra nivelului culturii financiare, precum şi asupra participării la piaţa financiară.

Abstract(217KB)
Articol(551KB)