Lanţul economic digital – tehnologia informaţiei în cadrul reglementărilor OCDE

Autor:Ramona LUPOI JURUBIŢĂ

JEL:M41

DOI:10.20869/AUDITF/2017/148/655

Cuvinte cheie:OCDE, BEPS, IT, preţuri de cesiune internă, cercetare şi dezvoltare, substanţă, valoare adăugată, know-how, inovare, profit impozabil.

Abstract:
Fiscalitatea este astăzi în topul agendei organizaţiilor internaţionale, reflectând dorinţa guvernelor de a aduna cât mai multe impozite în jurisdicţiile lor. Se presupune ca există o erodare a bazei impozabile şi un transfer al profiturilor ca urmare a planificării fiscale agresive sau, în alte cazuri, ca urmare a lipsei de coerenţă a sistemelor fiscale din diferite jurisdicţii. La nivel global, există o estimare că ţările din întreaga lume au pierdut venituri impozabile echivalente cu între 4% şi 10% din veniturile globale din impozitul pe profit. Afacerile IT din România generează profituri semnificative, prin urmare este un domeniu de interes pentru toata lumea. Această lucrare îşi propune să analizeze sectorul tehnologiei informaţiei, în care societăţile cresc rapid, în concordanţă cu toate sectoarele de activitate şi, de asemenea, în concordanţă cu strategia UE de promovare şi susţinere a inovaţiei. Obiectivul acestei lucrări este de a analiza modul în care sectorul IT poate fi afectat atât de noua abordare de alocare a profiturilor către diverse jurisdicţii, cât şi de modul în care este posibil ca activităţile de cercetare şi dezvoltare să fie reanalizate din punct de vedere al tarifelor percepute între companiile multinaţionale. România poate fi mândră de profesioniştii IT şi de societăţile care generează profituri în acest sector. Autorul a analizat de asemenea modul în care alte ţări pot beneficia de profiturile obţinute din tranzacţiile internaţionale desfăşurate în acest sector şi de modul în care România poate continua să îl susţină.

Abstract(234KB)
Articol(964KB)