Analiza sensibilităţii pentru factorii determinanţi ai evaluării investiţiilor

Autor:Muhammad Asif KHAN, Shujahat Haider HASHMI, Munawar HUSSAIN, Raja Muhammad Ahsan ILYAS

JEL:M41, G31, G12.

DOI:10.20869/AUDITF/2017/148/686

Cuvinte cheie:Planificarea investiţiilor, evaluarea investiţiilor, analiza sensibilităţii, factorul generozităţii, HHI

Abstract:
Această cercetare studiază în mod empiric analiza sensibilităţii pentru factorii determinanţi ai evaluării investiţiilor din firmele nefinanciare din Pakistan, listate la Bursa de Valori a Pakistanului (BVP) din toate sectoarele de activitate. Am utilizat regresia OLS împreună cu modelul factorilor comuni şi ficşi în legătură cu seriile de date corespunzătoare unui număr de 60 de entităţi (în afară de societăţi comerciale) listate la BVP pe o perioadă cuprinsă între anii 2003 – 2015. Rezultatele empirice atestă faptul că efectul de levier, creşterea, dinamismul şi inflaţia au asocieri puternice pozitive cu evaluarea investiţiilor dar totuşi, factorul generozităţii şi BIP influenţează procesul în mod negativ. Studiul oferă un cadru eficient potenţialilor investitori pentru a evalua toţi aceşti factori esenţiali, complementar mecanismului convenţional, anterior luării deciziei privind investiţia. Factorii de decizie politică pentru sectoarele nefinanciare pot obţine beneficii prin aplicarea acestui model de diagnoză de a evalua potenţialele proiecte de investiţii pentru cel mai optimist rezultat. Literatura de specialitate privind finanţele corporatiste arată că nu există nicio dovadă oficială a factorilor determinanţi ai investiţiilor la diferite niveluri ale perioadelor de recesiune economică; prin urmare, cercetarea aceasta reprezintă o încercare de pionerat de a identifica factorii determinanţi semnificativi ai evaluării investiţiilor firmelor nefinanciare din Pakistan listate la Bursa de Valori în toate sectoarele de activitate şi, în cele din urmă, o contribuţie importantă în cadrul literaturii de specialitate existente.

Abstract(224KB)
Articol(569KB)