Studiul asocierii dintre managementul rezultatelor şi relevanţa valorică a informaţiei contabile în funcţie de metoda de raportare a fluxurilor de numerar din exploatare

Autor:Maria Carmen HUIAN, Marilena MIRONIUC, Mihaela CHIRIAC

JEL:M41, M10

DOI:10.20869/AUDITF/2018/149/002

Cuvinte cheie:Calitatea informaţiei contabile, managementul rezultatelor, relevanţa valorică, fluxuri de numerar

Abstract:
Lucrarea analizează calitatea informaţiei contabile prin prisma a două din dimensiunile sale: managementul rezultatelor şi relevanţa valorică a informaţiilor contabile, pentru un număr de 556 de observaţii provenind de la un eşantion de 65 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, publicate în perioada 2006-2015. Entităţile incluse în eşantion sunt clasificate în funcţie de metoda pe care o utilizează pentru raportarea fluxurilor de numerar din exploatare. Rezultatele relevă că entităţile care utilizează metoda indirectă prezintă un nivel mai ridicat de angajamente discreţionare şi sunt mai tentate să-şi mărească profiturile în mod oportunist. În ceea ce priveşte relevanţa valorică, rezultatele cercetării arată că investitorii de pe piaţa de capital din România consideră că informaţiile raportate de entităţile care înregistrează niveluri ridicate de angajamente discreţionare au o capacitate informativă mai bună.

Abstract(251KB)
Articol(529KB)