Impactul opiniei de audit în percepţia investitorilor – rezultate empirice pentru Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Tatiana DĂNESCU, Ovidiu SPĂTĂCEAN

JEL:M42

DOI:10.20869/AUDITF/2018/149/003

Cuvinte cheie:Opinie de audit, denaturare, ajustări de audit, credibilitatea situaţiilor financiare, percepţia investitorilor

Abstract:
Integritatea şi credibilitatea situaţiilor financiare sunt aspecte sensibile care influenţează semnificativ încrederea investitorilor în eficienţa pieţelor de capital. Studiile recente în materie de (re)construire a unei comunicări efective între auditor şi investitori au adus în atenţia practicienilor în audit prevederile Standardului Internaţional de Audit (ISA) 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”. Această abordare demonstrează faptul că investitorii solicită mai multe informaţii care să însoţească opinia de audit, atunci când îşi formează decizia de a cumpăra, menţine sau vinde instrumente de capital. Cercetarea noastră este direcţionată către identificarea, izolarea şi analiza variaţiilor semnificative în preţurile de tranzacţionare ale activelor financiare, drept consecinţă a publicării raportului de audit. În mod concret, obiectivul general are în vedere evaluarea consecinţelor opiniei modificate, exprimată de auditor conform ISA 705 „Modificări ale opiniei raportului auditorului independent”, asupra preţurilor activelor financiare. În mod subsecvent, obiectivele specifice vizează identificarea ajustărilor cuantificabile în poziţia financiară a entităţilor şi analiza impactului acestuia asupra preţurilor de tranzacţionare. Demersurile de cercetare vizează un eşantion compus din 32 de entităţi cotate, dintre care 25 de entităţi sunt incluse în indicele BET-XT, iar şapte entităţi sunt tranzacţionate pe sistemul alternativ de tranzacţionare AeRO, selectate în raport cu gradul de lichiditate măsurat de operatorul de piaţă BVB. Observaţiile noastre cu privire la modificările în preţurile activelor financiare au fost orientate asupra perioadei 2009-2017, fiind analizate în acest scop rapoartele de audit aferente perioadelor de raportare începând cu anul 2008 până în anul 2016, inclusiv.

Abstract(225KB)
Articol(468KB)