Factorii determinanţi ai proprietăţii psihologice a angajaţilor cu privire la „slack-ul” bugetar

Autor:Cheok Mui YEE, Edward Wong Sek KHIN, Kamisah ISMAIL

JEL:C11, D32, M47, O52.

DOI:10.20869/AUDITF/2018/149/004

Cuvinte cheie:Slack bugetar, proprietate psihologică, organizaţii ale sectorului privat

Abstract:
Existenţa slack-ului bugetar cuprinde fiecare nivel al organizaţiilor sectorului privat. Angajaţii (adică, creatorii de bugete) solicită de obicei resurse bugetare în exces în procesul bugetar. Din cauza naturii sale disfuncţionale, cercetătorii au analizat pe larg relaţia dintre slack-ul bugetar şi performanţa angajaţilor. Acest studiu a adoptat o abordare pe baza unui chestionar de sondaj pentru a analiza relaţia dintre factorii determinanţi ai proprietăţii psihologice şi intenţia angajaţilor de a crea slack-ul în activitatea bugetară. Prin intermediul unui chestionar de sondaj au luat parte la acest studiu 475 de creatori de bugete din organizaţiile sectorului privat din Klang Valley, Malaezia. Analiza datelor preliminare a fost realizată utilizând factorii: normalitate, multi-colinearitate, variaţia factorului de inflaţie [en. variance inflation index (VIF)], variaţia de metode comune, precum şi analiza fiabilităţii. De asemenea, a fost aplicată analiza regresiei multiple pentru a examina relaţiile fiecărei dimensiuni a proprietăţii psihologice a angajaţilor cu slack-ul bugetar. Acest articol este considerat un studiu empiric deschizător de drumuri, care analizează factorii determinanţi ai proprietăţii psihologice asupra slack-ului bugetar în cadrul creatorilor de bugete din perspectivă psihologică în contextul organizaţiilor sectorului privat din Malaezia unde au existat activităţi de tip slack în procesul bugetar.

Abstract(246KB)
Articol(536KB)