Răspunderea auditorului financiar şi modalităţi de limitare a acesteia

Autor:Nicolae MĂGDAŞ

JEL:M42

DOI:10.20869/AUDITF/2018/150/011

Cuvinte cheie:Auditor financiar, răspundere, condiţiile răspunderii, condiţiile răspunderii auditorului intern, condiţiile răspunderii auditorului extern, limitările răspunderii.

Abstract:
Răspunderea auditorului financiar trebuie tratată distinct după poziţia acestuia faţă de entitatea auditată: auditor intern sau auditor extern. Raţiunea acestui aspect rezidă în faptul că, în funcţie de raportarea sa faţă de societatea auditată, răspunderea îşi are sursa fie în codul muncii în ceea ce îl priveşte pe auditorul intern, fie este vorba despre o răspundere contractuală în ceea ce îl priveşte pe auditorul extern, chiar şi în situaţia în care acesta angajează lucrări de audit intern pe bază de contract, în ambele cazuri aplicându-se şi sancţiunile aplicate de organismele profesionale din care fac parte. Răspunderea auditorului financiar se distinge în categorii precum: cea disciplinară, administrativă, civilă şi penală, auditorii având la dispoziţie şi modalităţi de limitare a răspunderii, modalităţi care vor fi expuse pe parcursul acestei lucrări. Prezentul articol tratează răspunderea pe care o pot avea auditorii financiari diferenţiat după cum aceştia sunt interni sau externi companiei auditate, utilizând în analiza tematicii metoda deducţiei şi inducţiei, pornind de la analiza de conţinut a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Finalitatea acestui articol nu este doar de a prezenta situaţiile care pot atrage răspunderea auditorilor financiari şi de ce tipuri este răspunderea, ci, pe baza analizei răspunderii, de a veni în sprijinul acestora şi cu o prezentare a modalităţilor de a limita răspunderea şi de a se proteja din punct de vedere profesional.

Abstract(230KB)
Articol(318KB)