Sisteme de control intern în statele Uniunii Europene

Autor:Carmen PIRVAN, Ileana NIŞULESCU

JEL:C40, D12, O12

DOI:10.20869/AUDITF/2018/150/012

Cuvinte cheie:Control intern, Uniunea Europeană, guvernanţă, transparenţă, COSO, INTOSAI

Abstract:
Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene au iniţiat reforme pentru îmbunătăţirea managementului în sectorul public, prin introducerea şi promovarea sistemului de control public intern axat pe implementarea unor principii de bază, pe un model de control intern recunoscut la nivel internaţional. În cele mai multe ţări din UE sistemele de control intern la nivel naţional au la bază modelele COSO şi INTOSAI. Lucrarea a urmărit să efectueze o radiografie a bunelor practici în ceea ce priveste implementarea sistemelor de control intern la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, pentru implementarea unui management financiar sănătos ca parte integrantă a bunei guvernanţe, atât din perspectiva evoluţiei istorice, precum şi a situaţiei actuale.

Abstract(231KB)
Articol(358KB)