Rolul auditorului în contextul evoluţiei reglementărilor contabile

Autor:Ionela POIDA (IVAN)

JEL:M 410

DOI:10.20869/AUDITF/2018/150/015

Cuvinte cheie:Evoluţia reglementărilor, contabilitate bazată pe principii, prezentare fidelă, raportare financiară, situaţii financiare.

Abstract:
Scopul prezentei lucrări îl reprezintă demonstrarea importanţei rolului auditorilor în ceea ce priveşte validarea aplicării corespunzătoare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate ca urmare a numeroaselor modificări, precum şi a situaţiilor complexe din perspectiva alegerii metodei potrivite, respectiv din perspectiva verificării îndeplinirii condiţiilor din cadrul standardelor. Armonizarea informaţiilor furnizate facilitează comparaţiile în timp şi între companii, venind cu o garanţie pentru coerenţa şi disciplina în reflectarea tranzacţiilor economice. Se urmăreşte realizarea armonizării metodelor şi principiilor contabile prin adoptarea aceluiaşi set de Standarde de Contabilitate. Pornind de la normalizare se poate ajunge la armonizare prin respectarea unui proces de convergenţă modelat prin acumularea informaţiilor constructive din cadrul experienţelor din trecut. Principalele obiective sunt folosirea aceluiaşi limbaj şi cuantificarea impactului folosind acelaşi set de instrumente. Elementul distinctiv ţine de cultura fiecărei organizaţii, dar modul de elaborare şi modul de prezentare a situaţiile financiare sunt aceleaşi dacă se ajunge la o armonizare deplină. De cele mai multe ori, auditorul este nevoit să evalueze impactul unei alegeri contabile în detrimentul altei alegeri, pentru a decide dacă rezultatele obţinute şi informaţiile furnizate de către entitate sunt corecte şi nu cuprind denaturări ce impactează situaţiile financiare în mod semnificativ. Procesul de alegere implică evaluarea rezultatelor comparativ cu obiectivele setate de către sistemul de reglementare. Rolul auditorului este de a evalua gradul de conformitate a situaţiilor financiare cu un cadru de raportare financiară aplicabil. Obiectivele auditorului constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, luate în ansamblu, nu conţin denaturări semnificative cauzate de eroare sau fraudă şi de a emite un raport de audit care să includă opinia de audit. Integritatea şi obiectivitatea acestuia sunt direct legate de libertatea de orice constrângere, care ar putea să afecteze exprimarea opiniei. Cu alte cuvinte, acesta să nu fie afectat de influenţe care compromit raţionamentul profesional. Rapiditatea modificărilor din contabilitate poate să compromită modul de aplicare a raţionamentului profesional din pricina complexităţii anumitor speţe. Standardele Internanţionale de Audit prezintă următorul aspect: atunci când nu mai este de competenţa auditorului evaluarea unei speţe, se poate contracta un specialist/expert. Pierderea independenţei se întâmplă în momentul în care auditorul este influenţat de client în „a trece cu vederea” anumite abateri de la prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Evoluţia standardelor de contabilitate impactează în mod direct activitatea auditorului, precum rezultă şi din studiul prezentat în continuare. Rezultatele obţinute pot fi extrapolate deoarece studiul se concentrează pe o cercetare despre cuantificarea impactului evoluţiei reglementărilor asupra activităţii auditorului.

Abstract(193KB)
Articol(601KB)