Calitatea in audit si unii dintre determinantii ei

Autor:Ionela-Corina CHERSAN

JEL:M42, M49

DOI:10.20869/AUDITF/2019/153/002

Cuvinte cheie:calitate in audit, educatie, dezvoltare profesionala, Standardele Internationale de Educatie

Abstract:
Obiectivul articolului este acela de a identifica relatia dintre calitatea serviciilor oferite de auditorii financiari si factorii ei determinanti, intre care pregatirea initiala si continua a auditorilor ocupa un loc esential atat timp cat autorizarea acestora este conditionata de atingerea unui nivel adecvat de educatie si formare profesionala. S-a avut in vedere faptul ca scopul entitatilor de interes public a devenit global, iar provocarile etice si profesionale la care sunt expusi auditorii sunt tot mai multe si mai dificil de gestionat. Pentru aceasta s-a plecat de la cerintele de educatie si de pregatire initiala si continua recomandate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Educatie (in Contabilitate) si au fost coroborate informatiile obtinute cu rezultatele altor studii vizand provocarile actuale carora trebuie sa le faca fata auditorii financiari (reglementari tot mai multe, schimbari in modul de raportare financiara si non-financiara, dezvoltarea tehnologiilor si cresterea complexitatii afacerilor), incercand totodata sa se raspunda la intrebarea cu privire la efectul acestor provocari asupra calitatii auditului. Analiza a fost una calitativa, care a urmarit preocuparile cercetatorilor pentru calitatea in audit, in scopul identificarii celor mai bune cai de imbunatatire a acesteia. Articolul are o utilitate practica directa atat pentru organizatiile profesionale ale auditorilor financiari si autoritatile de supraveghere a activitatii de audit statutar pentru orientarea pregatirii profesionale continue, cat si pentru auditorii financiari si firmele de audit care pot sa-si gestioneze mai bine activitatea in vederea cresterii calitatii serviciilor pe care le ofera.

Abstract(233KB)
Articol(394KB)