Prudenta versus credibilitatea informatiilor. O analiza formala comparativa intre reglementarile romanesti si IFRS

Autor:Claudia Catalina CIOCAN

JEL:M41, M48

DOI:10.20869/AUDITF/2019/153/004

Cuvinte cheie:reglementari contabile romanesti, IFRS, similitudine, convergenta, politici contabile

Abstract:
Pornind de la controversata influenta pe care prudenta o poate avea asupra credibilitatii informatiilor oferite de contabilitate si de la faptul ca exista viziuni diferite ale sistemelor contabile existente pe plan mondial asupra acestui concept, cercetarea de fata isi propune sa analizeze nivelul de convergenta formala dintre reglementarile contabile din Romania si Standardele Internationale de Raportare Financiara cu privire la aplicarea prudentei. In acest sens, s-au avut in vedere dispozitiile privind provizioanele, imobilizarile, stocurile si creantele, cu accent pe amortizarea imobilizarilor si pe ajustarile pentru depreciere, acestea fiind considerate reprezentative pentru aplicarea prudentei in contabilitate. Utilizand coeficientii lui Jaccard, lucrarea compara dispozitiile normelor in vigoare cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 cu cele prezentate in urmatoarele standarde contabile: IAS 16 „Imobilizari corporale”, IAS 36 „Deprecierea activelor”, IAS 38 „Imobilizari necorporale”, IAS 37 „Provizioane, datorii contingente si active contingente”, IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare” si IFRS 9 „Instrumente financiare”. Rezultatele releva ca gradul cel mai inalt de convergenta este inregistrat pentru cazul provizioanelor, iar cel mai scazut in cazul activelor financiare. De asemenea, dispozitiile care vizeaza amortizarea si deprecierea prezentate in OMFP 1802/2014 sunt diferite in mod semnificativ fata de cele prezentate in IFRS.

Abstract(241KB)
Articol(368KB)